Uvedenie do prevádzky novej technológie

Výstavba nových výrobných priestorov