Dopravnikový pás

  • 1200 hodin
  • 4 parcipienti
  • obtiežnosť: Easy
17

realizácia v dňoch