Kovstol s.r.o.

Brezová 2607/3, 085 01 Bardejov

Zapísany v obchodnom registri OÚ BJ, č. 760-14214

FAKTURAČNE a bankove údaje

Brezová 2607/3
085 01 Bardejov, SLOVENSKO

kovstol@kovstol.sk
+421 905 617 775

IČO: 44 664 133 | DIČ: 2022786788 | IČ DPH: SK2022786788

Banka: UniCredit Bank
IBAN: SK90 1111 0000 0010 5638 0000
BIC: UNCRSKBX

Vašu správu budeme čo najskôr riešiť.

Kontaktujte nás

1 + 1 = ?